Raporti i jurisë për vlerësimin e veprimtarisë shkencore dhe pedagogjike të aplikantit për titullin “Profesor i Asociuar dhe Profesor”