HISTORIKU I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS GJERMANE

Universiteti i Tiranës dhe me të Fakulteti i Histori – Filologji, u themeluan në vitin 1957.

Në vitin 1992 gjermanishtja u hap si degë më vete në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja (deri atëherë pranë Fakultetit të Histori-Filologjisë). Departamenti përbëhej fillimisht nga dy pedagogë, drejtuesi i departamentit dhe lektori i DAAD-së, i cili hapi rrugën për dërgimin më vonë të lektorëve të tjerë të DAAD-së dhe të një bashkëpunimi më të gjerë midis institucioneve.

Në fillim si program ofroheshin kurse për praktikën e gjuhës, gjë që filloi të ndryshojë nga vitet 1996-1997. Në këtë vit u bë edhe ndarja e studentëve në dy drejtime: „Mësuesi“, drejtimi tradicional, dhe „përkthim e interpretim“.

Në vitin akademik 2004/2005 procesi i Bolonjës filloi të zbatohet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja pra edhe në departamentin e gjuhës gjermane. Sipas këtij procesi ky departament u ofron studentëve tri drejtime n? Bachelor dhe lëshon diplomat e mëposhtme:

– „Diplomë për gjuhë, letërsi dhe qytet?rim të vendeve gjermanofolëse“

– „Diplomë për përkthim dhe interpretim“

– „Diplomë për gjuh? dhe komunikim“.

Gjithsej n? ciklin e par? Bachelor studjojn? 490 student?.

Po ashtu ofrohen n? ciklin e dyt? Master k?to drejtime:

– ,,Mësuesi

– ,,Komunikim ndërkulturor dhe turistik

– ,,P?rkthim dhe interpretim

Ciklin e dyt? Master e ndjekin 66 student?.

Në departamentin e gjuh?s gjermane punojnë 17 pedagogë të gjuhës gjermane, duke përfshirë këtu edhe lektorin e DAAD-së.

Pothuaj të gjithë pedagogët janë kualifikuar në një nga vendet gjermanofolëse. Një ndihmesë japin institucionet gjermonofolëse me përfaqësuesin e tyre në Shqipëri si DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdien), Ambasada e Republikës Federale Gjermane, Austriake, Zviceriane, Fondacioni Herder, i cili është bërë veçanërisht aktiv në pesë vitet e fundit, me mbështetje materiale dhe me dërgimin profesorëve të dëgjuar gjermanë.

Pedagogët e brendshëm 

1.Marsela Likaj  Dr.  Përgjgjës
2.Brikena Kadzadej Prof. Dr.  Personel Akademik 
3.Bashkim Toska Dr. Personel Akademik
4.Ergys Prifti Dr. Personel Akademik 
5.Erta Spaho (Herri) Dr. Personel Akademik
6.Evi Bushi (Konjari) Msc. Personel Akademik  
7.Ilda Themeli Msc. Personel Akademik
8.Irida Vorpsi Msc. Personel Akademik
9.Jeannete Rieger Dr. Personel Akademik
10.Jonida Bushi (Gjuzi) Dr. Personel Akademik  
11.Klodiana Kanani (Venetiku) Dr. Personel Akademik
12.Marisa Janku Dr. Personel Akademik 
13.Martin Mato Dr. Personel Akademik
14.Migena Sejdini Dr. Personel Akademik 
15.Mihallaq Zilexhiu Dr. Personel Akademik
16.Salian Cullhaj Dr. Personel Akademik
17.Sonila Sadikaj Dr. Personel Akademik

Pedagogët e jashtëm
 

1.Anxhgela Belkovi Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
2.Artur Karami Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
3.Blerta Bajrami Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
4.Daniel Leka Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
5.Dorieda Kafexhiu Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme 
6.Edmond Malaj Prof. asoc. dr. Personel akademik me kohë të pjesshme
7.Edvin Cami Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme 
8. Evis Disha Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
9. Evis Vasili Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
10. Ladiola Bendaj Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
11. Marzela Çelanji Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
12. Nensi Gjetani Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
13. Neviana Dosti Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
14. Xhejni Voda Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
15. Zenilda Dibra Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme
16. Zsófia Turóczy Msc. Personel akademik me kohë të pjesshme

Planet dhe Silabuset  

Plane Gjuhe Letersi dhe Qyteterim gjermanishtfoles

Plane Komunikim

Plane Masteri shkencor mesuesi gjermanisht

Plane Perkthim dhe Interpretim  

Silabuset_Gjuhe_dhe_komunikimi-1

Silabuset Gjuhe letersi dhe qyteterim gjermanishtfoles

DATAT E PROVIMEVE PER CIKLIN BACHELOR DHE MASTER, SEMESTRI I PARE 2019-2020

1. SEZONI DIMRIT 2019-2020

2. Sezoni Master mesuesi sem I, Viti II

3. Sezoni Master Perkthim sem I, Viti II

4. Datat e provimeve master Viti I. 2019-2020

DATAT E MINIVJESHTES PER VITIN E TRETE 2017-2018

Minivjesht -e-vitit-te-trete-Gjuhe-Gjermanisht-2017-2108

KONFERENCA E 18 KOMBËTARE E MËSUESVE TË GJUHËS GJERMANE

Në datë 1 nëntor 2018 në FGJH u zhvillua Konferenca e 18 Kombëtare e mësuesve të Gjuhës Gjermane. Tema e kësaj Konference ishte “Sigurimi i cilësisë së mësimdhënies për përçimin e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj . Mundësitë –Kufizimet – Përvojat”. Në të morën pjesë si referues dhe trajnues përfaqësues nga Universiteti i Humboldit në Berlin të Gjermanisë, pedagogë të shkencave të edukimit dhe përfaqësues të shtëpive botuese në Gjermani. Në këtë aktivitet mësimdhënësit e gjuhës gjermane shkëmbyen mendime dhe ide për përmirësimin e cilësisë në përçimin e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj.