Njoftim për përfitimin e bursave

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 903 datë 21.12.2016, për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimet për t’u trajtuar me bursë do të bëhet nga data 10 nëntor 2017 deri më 24 nëntor 2017, personalisht nga studenti pranë Zyrës së Informacionit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.
Bashkëngjitur do të gjeni informacion te mëtejshme për dokumentat që duhet të dorezohen.

Leave a Reply