Njoftim për hapjen e aplikimit të bursave të mobilitetit në Universitetin Middle East Technical University në Turqi

Njoftim për hapjen e aplikimit të bursave të mobilitetit në Universitetin Middle East Technical University në Turqi

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik për mësimdhënie, stafin akademik për trajnim, stafin ndihmës akademik me karakter administrativ për trajnim dhe stafin administrativ për trajnim të Universitetit të Tiranës në Universitetin Middle East Technical University në Turqi .

Dokumente duhen dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashtë si dhe duhet të dorezohen të skanuara në e-mailin [email protected]

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

erasmus Middle East Technical University në Turqi