Mandate

 1. Deshmi e gjuhes se huaj
 2. Diploma e studentit cikli i dyte
 3. Diploma e studentit cikli i pare
 4. Liste notash kopja e dyte
 5. Liste notash cikli i dyte kopja e pare
 6. Liste notash cikli i pare kopja e pare
 7. Liste notash e pjesshme
 8. Mbrojtje e gjuhes se huaj
 9. Program lendesh ne gjuhe te huaj
 10. Program lendesh ne gjuhen shqipe
 11. Vertetim-studenti
 12. Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Viti i Dytë
 13. Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Viti i Parë
 14. Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Viti i Tretë
 15. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë (Program i Dytë Studimi )
 16. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë Kësti i Parë (Program i Dytë Studimi )
 17. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli i Parë Viti i Tretë
 18. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli Parë Viti i Parë
 19. Programi i nje lende ne gjuhen shqipe
 20. Tarife aplikimi per program te dyte studimi cikli i dyte
 21. Tarife rregjistrimi per ciklin e dyte
 22. Tarife rregjistrimi per ciklin e pare
 23. Tarife rregjistrimi per program te dyte studimi cikli i dyte
 24. Tarife rregjistrimi per transferim studimesh cikli i pare
 25. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë Kësti i Parë
 26. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë
 27. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë (Program i Dytë Studimi )
 28. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë Kësti i Parë (Program i Dytë Studimi )
 29. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë Kësti i Parë
 30. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli i Parë Viti i Tretë
 31. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë 
 32. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli i Parë Viti i Dytë