Mandate

  1. Deshmi e gjuhes se huaj
  2. Diploma e studentit cikli i dyte
  3. Diploma e studentit cikli i pare
  4. Liste notash kopja e dyte
  5. Liste notash cikli i dyte kopja e pare
  6. Liste notash cikli i pare kopja e pare
  7. Liste notash e pjesshme
  8. Mbrojtje e gjuhes se huaj
  9. Program lendesh ne gjuhe te huaj
  10. Program lendesh ne gjuhen shqipe
  11. Vertetim-studenti
  12. Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Viti i Dytë
  13. Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Viti i Parë
  14. Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Viti i Tretë
  15. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë (Program i Dytë Studimi )
  16. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë Kësti i Parë (Program i Dytë Studimi )
  17. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli i Parë Viti i Tretë
  18. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli Parë Viti i Parë
  19. Programi i nje lende ne gjuhen shqipe
  20. Tarife aplikimi per program te dyte studimi cikli i dyte
  21. Tarife rregjistrimi per ciklin e dyte
  22. Tarife rregjistrimi per ciklin e pare
  23. Tarife rregjistrimi per program te dyte studimi cikli i dyte
  24. Tarife rregjistrimi per transferim studimesh cikli i pare
  25. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë Kësti i Parë
  26. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Dytë
  27. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë (Program i Dytë Studimi )
  28. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë Kësti i Parë (Program i Dytë Studimi )
  29. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë Kësti i Parë
  30. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli i Parë Viti i Tretë
  31. Tarifë Shkollimi Master Shkencor Viti i Parë 
  32. Tarifë Shkollimi Programi i Dytë Cikli i Parë Viti i Dytë