Rreth Universitetit

Universiteti ynë është një institucion me traditë. Themelimi i tij daton më 1957 por është për tu përmendur fakti se gurët e parë në themelimin e Universitetit të Tiranës janë vendosur  që me  krijimin e institucioneve të para arsimore që prej vitit 1946. Qysh atëherë kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë dhe bashkë me ta breza të tërë pedagogësh, shkencëtarësh, punonjësish dhe studentësh. Dhe suksesi i Universitetit të Tiranës u kushtohet pikërisht atyre. Prandaj, mijëra studentë të rinj që e njohin këtë traditë dhe profesorët që punojnë me ta, ecin në gjurmët e tyre, duke u përpjekur vazhdimisht për të qenë kudo dhe në çdo kohë më të mirët...Më tepër>>>

Aktivitet

NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR BISEDËN INFORMUESE E SENSIBILIZUESE MBI BULLIZMIN

Në kuadrin e veprimtarive jashtëshkollore të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datën 16.05.2019....


Aktivitet

Ne kuader te 200 vjetorit te poezise "L'infinito " te Giacomo Leopardit..

Ne kuader te 200 vjetorit te poezise "L'infinito " te Giacomo Leopardit, Departamenti i Gjuhes Italiane ne bashkepunim me Institutin Italian te Kultures organizoi leksionin e hapur...


Aktivitet

“Info-Tag” – Dita e informacionit rreth studimit, bursave dhe praktikave

Për të dytin vit rradhazi Fakulteti i Gjuhëve të Huaja pati nderin dhe kënaqësinë të ...Më tepër>>


Aktivitet

TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018

Në kuadrin e Programit CEEPUS dhe veprimtarive të Departamentit të Anglishtes....


Aktivite te tjera>>>


Multimedia
Njoftime

Sqarim në lidhje me Vendimin Nr. 94 datë 01.03.2019 të Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr.94, datë 01.03.2019 të Bordit të Administrimit

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr. 70 datë 28.09.2019 të Dekanatit mbi heqjen e provimit të pranimit në Ciklin e Parë të studentëve në degën e Gjuhës Angleze

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te minivjeshtës se provimeve për studentët e Ciklit të Parë viti i III në të gjitha programet e studimit .

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te verës se provimeve për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i I në të gjitha programet e studimit .

Njoftim:Bashkengjitur do te gjeni grafikun e mbrojtjes se diplomave ne programet Master i Shkencave ne Gjuhen Angleze.

Njoftim:Bashkengjitur do te gjeni grafikun e mbrojtjes se diplomave ne programet Master i Shkencave ne Gjuhen Angleze.

Njoftim:Bashkengjitur do te gjeni   grafikun e provimeve te minivjeshtes  dhe daten e mbrojtjes se diplomave ne programin Master Profesional ne Gjuhen Angleze.

Konferenca e dytë ndërkombetare të studentëve të anglishtes me temë: "NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES"

Njoftim : Ne vijim te promovimit per Masterin e Delokalizuar ne bashkepunim me Universitetin Strasburg dhe ITIRI

Në kuadër të Programit Erasmus+ Hapet thirrja e dytë për aplikime për shkollat verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik

Njoftim : Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te verës se provimeve për studentët e Ciklit të Parë Bachelor

Më tepër>>

EURAXESS- Researchers in Motion
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor :