Rreth Universitetit

Universiteti ynë është një institucion me traditë. Themelimi i tij daton më 1957 por është për tu përmendur fakti se gurët e parë në themelimin e Universitetit të Tiranës janë vendosur  që me  krijimin e institucioneve të para arsimore që prej vitit 1946. Qysh atëherë kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë dhe bashkë me ta breza të tërë pedagogësh, shkencëtarësh, punonjësish dhe studentësh. Dhe suksesi i Universitetit të Tiranës u kushtohet pikërisht atyre. Prandaj, mijëra studentë të rinj që e njohin këtë traditë dhe profesorët që punojnë me ta, ecin në gjurmët e tyre, duke u përpjekur vazhdimisht për të qenë kudo dhe në çdo kohë më të mirët...Më tepër>>>

Aktivitet

“Info-Tag” – Dita e informacionit rreth studimit, bursave dhe praktikave

Për të dytin vit rradhazi Fakulteti i Gjuhëve të Huaja pati nderin dhe kënaqësinë të ...Më tepër>>


Aktivitet

TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018

Në kuadrin e Programit CEEPUS dhe veprimtarive të Departamentit të Anglishtes....


Aktivitet

Në datën 28.09.2017, ish Lektorja e Departamentit të Gjuhës Italiane nderohet me titullin Doctor Honoris Causa

Në datën 28.09.2017, ish Lektorja e Departamentit të Gjuhës Italiane nderohet me titullin Doctor Honoris Causa....


Aktivitet

Sot ora 9,00 ne RTVSh ne emisionin Miremengjes Shqiperi, Dekani..

ot ora 9,00 ne RTVSh ne emisionin Miremengjes Shqiperi, Dekani i Fakultetit Prof...Më tepër>>
Aktivite te tjera>>>


Multimedia
Njoftime

Ftese per ne Teater !

Provimi i mbrojtjes së Gjuhëve të Huaja

Listat emerore studente qe kane perfituar perjashtim nga tarifa per vitin akademik 2018-2019, sipas VKM-se Nr. 40 date 23.01.2019, miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 95 date 01.03.2019.

Listat emerore studente qe kane perfituar burse per vitin akademik 2018-2019, sipas VKM-se Nr. 39 date 23.01.2019, miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 95 date 01.03.2019.

Mbi vetkandidimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Etikës të UT, përfaqësues të studentëve.

Në kuadër të programit Erasmus + hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti, për studentët e Universitetit të Tiranës për studime, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020 në Universitetin e Alemerias në Spanjë.

Projekti Kinemaja e ketij viti për studentët e Departamentit të Gjuhës Italiane.

Oferta punesimi !

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, Itali.

Në kuadër të programit Erasmus + hapet thirrja për aplikime për bursa për për studentët e Universitetit të Tiranës për studime, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. në Universitetin e Graz-it, Austri.

Forumi "Studentët dhe Kompanitë"

Më tepër>>

Bursa Shkëmbimi ERASMUS +
EURAXESS- Researchers in Motion
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor :
Project RE@WBC