Rreth Universitetit

Universiteti ynë është një institucion me traditë. Themelimi i tij daton më 1957 por është për tu përmendur fakti se gurët e parë në themelimin e Universitetit të Tiranës janë vendosur  që me  krijimin e institucioneve të para arsimore që prej vitit 1946. Qysh atëherë kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë dhe bashkë me ta breza të tërë pedagogësh, shkencëtarësh, punonjësish dhe studentësh. Dhe suksesi i Universitetit të Tiranës u kushtohet pikërisht atyre. Prandaj, mijëra studentë të rinj që e njohin këtë traditë dhe profesorët që punojnë me ta, ecin në gjurmët e tyre, duke u përpjekur vazhdimisht për të qenë kudo dhe në çdo kohë më të mirët…Më tepër>>>

Aktivitet

INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS XII NDËRKOMBËTARE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

Në datat 25 dhe 26 tetor 2019 Departamenti i Gjuhës Angleze organizoi Konferencën e 12-të ndërkombëtare me temë “New Dimensions and Approaches in....


Aktivitet

Në kuadēr te Nismës së FGJH-së për muajin Tetor të Letërsisë dhe të Librit "Dhuro, Lexo një Libër".

Në kuadēr te Nismës së FGJH-së për muajin Tetor të Letërsisë dhe të Librit “Dhuro, Lexo një Libër” studentët e Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe ...


Aktivitet

Sot në ambientet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, nisi trajnimi me studentë të Gjuhës Frënge

Zoti Jan Nowak, profesor i gjuhës frënge, themelues i Drameducation – Qendër Ndërkombëtare e Teatrit Frankofon në Poloni ...


Aktivitet

Vizitë treditore me karakter kryesisht trajnues dhe informues e mundësuar me financimin e Ambasadës Greke në Tiranë, në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Greke në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

Në eskursionin e mundësuar me financimin e Ambasadës Greke në Tiranë, në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Greke në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja....


Aktivite te tjera>>>


Multimedia
Njoftime

Njoftim! ORARI I VITIT TE PARE, MASTER PERKTHIM DHE INTERPRETIM, SEMESTRI I PARË, GJUHE C, (ANGLISHT), E ENJTE 18.30-20.30

Njoftim! ORARI I VITIT TE PARE, MASTER MESUESI DHE KOMUNIKIM, SEMESTRI I PARË, GJUHE C, (ANGLISHT), E HENE, 18.30-20.30, E MERKURE 19.30-21.30

NJOFTIM! Fituesit e Raunit te 3-te Mesuesi dt 11.11.2019

NJOFTIM! NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TË PARA TË PROGRAMEVE MASTER, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË SE, ORARI DHE NDARJA E PËRDITËSUAR E GRUPEVE MËSIMORË JANË TË SHPALLURA TEK KËNDI I NJOFTIMEVE I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES. MESIMI ZHVILLOHET ÇDO TË ENJTE 18.30-20.30

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TE PARA TË PROGRAMEVE MASTER, MËSUESI DHE KOMUNIKIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË SE, ORARI DHE NDARJA E PËRDITËSUAR E GRUPEVE MËSIMORË JANË TË SHPALLURA TEK KËNDI I NJOFTIMEVE I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES. MESIMI ZHVILLOHET ÇDO TË HËNË 18.30-20.30 DHE ÇDO TË MËRKURË, 19.30-21.30.

NJOFTIM! Bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të studentëve të Ciklit të Dytë në të gjitha programet e studimit  të cilët rezultojnë me mesatare  të ponderuar 9 deri në 10 për vitin akademik 2018 -2019.

NJOFTIM! NJOFTOHEN TË GJITHË APLIKANTËT E RAUNDIT TË DYTË NË PROGRAMIN MASTER I SHKENCAVE

“7 jetë 7 liqene”, Takim me Dabiz Riaño

NJOFTIM! Bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të studentëve të Ciklit të Parë në të gjitha programet e studimit të cilët rezultojnë me mesatare të ponderuar 9 deri në 10 për vitin akademik 2018 -2019.

NJOFTIM! Bashkengjitur do të gjeni listat e fituesëve të Raundit të Parë dhe Raundit të Dytë  në Master i Shkencave në Gjuhë Frënge në programet e studimit Mësuesi, Gjuhë dhe Komunikim NdËrkulturor dhe Turistik  , Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim. Komunikim ne gjuhe frenge Mesuesi gjuhe frenge Perkthim ne gjuhe frenge

NJOFTIM! NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TE PARA TË PROGRAMEVE MASTER, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN FRENGE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË, TË PARAQITEN NË DEPARTAMENTIN E GJUHES FRENGE DITËN E HËNË, DATË 04.11.2019, ORA 19.15.

Njoftim! Bashkengjitur do të gjeni listën e fituesëve të Raundit të Dyte për Masterin e Shkencave dhe Master Profesional për programet e studimit në Gjuhë Angleze dhe Gjuhë Gjermane.

Njoftim : Në kuadër të Nismës së FGjH-së ” Dhuro, Lexo një Libër”, Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Dega e Gjuhës Ruse fton…

Njoftim ! Në kuadër të aktiviteteve të “Tetorit Gjerman” të mbështetura nga Ambasada Gjermane në Tiranë

Njoftim! Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Zadarit, në Kroaci për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Njoftim ! Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Vilniusit, Lituani për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Njoftim ! “Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Vilniusit, Lituani, për vitin akademik 2019-2020.”

Njoftim ! Bashkengjitur do te gjeni informacionin “NJOFTIM”

Njoftim ! Bashkengjitur do te gjeni informacionin “Study in Europe Fair in Tirana”

Më tepër>>

EURAXESS- Researchers in Motion
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor :