Rreth Universitetit

Universiteti ynë është një institucion me traditë. Themelimi i tij daton më 1957 por është për tu përmendur fakti se gurët e parë në themelimin e Universitetit të Tiranës janë vendosur  që me  krijimin e institucioneve të para arsimore që prej vitit 1946. Qysh atëherë kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë dhe bashkë me ta breza të tërë pedagogësh, shkencëtarësh, punonjësish dhe studentësh. Dhe suksesi i Universitetit të Tiranës u kushtohet pikërisht atyre. Prandaj, mijëra studentë të rinj që e njohin këtë traditë dhe profesorët që punojnë me ta, ecin në gjurmët e tyre, duke u përpjekur vazhdimisht për të qenë kudo dhe në çdo kohë më të mirët…Më tepër>>>

Aktivitet

Vizitë treditore me karakter kryesisht trajnues dhe informues e mundësuar me financimin e Ambasadës Greke në Tiranë, në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Greke në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

Në eskursionin e mundësuar me financimin e Ambasadës Greke në Tiranë, në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Greke në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja....


Aktivitet

NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR BISEDËN INFORMUESE E SENSIBILIZUESE MBI BULLIZMIN

Në kuadrin e veprimtarive jashtëshkollore të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datën 16.05.2019....


Aktivitet

Ne kuader te 200 vjetorit te poezise "L'infinito " te Giacomo Leopardit..

Ne kuader te 200 vjetorit te poezise "L'infinito " te Giacomo Leopardit, Departamenti i Gjuhes Italiane ne bashkepunim me Institutin Italian te Kultures organizoi leksionin e hapur...


Aktivitet

“Info-Tag” – Dita e informacionit rreth studimit, bursave dhe praktikave

Për të dytin vit rradhazi Fakulteti i Gjuhëve të Huaja pati nderin dhe kënaqësinë të ...Më tepër>>


Aktivite te tjera>>>


Multimedia
Njoftime

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni memorandumin e mirëkuptimit të firmosur midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut.

Njoftim ! Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Matej Bel në Sllovaki për vitin akademik 2019-2020.

Njoftim ! Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Matej Bel në Sllovaki për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Njoftim : Filluan aplikimet për Kartën e Studentit

Njoftim : Bashkëngjitur do të gjeni çertifikatën e Akredititmit të Universitetit të Tiranës

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Këshillit të Ministrave 651

Njoftim pёr studentёt e vitit tё parё Bachelor, dega Gjuhё Spanjolle

Njoftim pёr studentёt e vitit tё parё Bachelor, dega Gjuhё Gjermane

Njoftim pёr studentёt e vitit tё parё Bachelor, dega Gjuhё Italiane

Njoftim pёr studentёt e vitit tё parё Bachelor

Njoftim me rastin e fillimit tё vitit akademik 2019-2020

Njoftim pёr studentёt e vitit tё parё Bachelor, dega Gjuhё Angleze!

Njoftim : Hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Hacettepe, në Turqi në kuadër të programit Erasmus +

Njoftim: Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Janinës në Greqi

Njoftim ! Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës, në Spanjë për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Njoftim ! Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Njoftim ! Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Njoftim: Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Bachelor

Njoftim: Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master

Më tepër>>

EURAXESS- Researchers in Motion
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor :