Bashkë me pjesën më të bukur të FGjH-së, zonjat e këtij Fakulteti që rrezatojnë Kulturë, Përgjegjshmëri, Solidaritet, Përkushtim, Sakrificë, Dashuri e Përzemërsi prindërore! Më shumë për çdo vit në FGjH, këtë vit kemi dhe një përfaqësim të studenteve tona të mrekullueshme si edhe Shkëlqesia e Saj Ambasadore e Francës në Tiranë, Mike e dashur e gjithë Shqipërisë, Znj. Christina Vassak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *