NJOFTIM

Mbrojtja e Gjuhës Angleze në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 22.10.2020 ora 09:00.

Provimi do të zhvillohet në dy mënyra online ose duke u paraqitur pranë Fakultetit. Provimi do të jetë vetëm me gojë.

Regjistrimi bëhet brënda datës 19.10.2020, online në adresën [email protected] edhe duke u paraqitur me dokumentacionin përkatës pranë zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë, fotokopje e dokumentit të identifikimit , një fotokopje të diplomës .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *