NJOFTIM

Mbrojtja e Gjuhës Angleze në Fakultetin tonë do të zhvillohet si me poshte:

1. Provimi do te zhvillohet vetem ONLINE (me goje)

2. Provimi zhvillohet diten e shtune, date 25.07.2021, duke filluar nga ora 9:00

3. Rregjistrimet mbyllen ne daten 15.09.2021, ora 16:00

4. Per provimin kandidatet duhet te pergatisin nje liber me 300 faqe në gjuhën angleze nga fusha e kualifikimit te kandidatit/es (liber nga profesioni qe kanditati/ja ka).

5. Regjistrimi behet duke u paraqitur me dokumentacionin perkates prane zyres se Mbrojtjes se Gjuheve ne Fakultet.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e te ciles e gjeni ne linkun bashkengjitur

https://drive.google.com/file/d/1JEmziWkVENSqJvjWfeg6IqSiOvqrxAkl/view?fbclid=IwAR3KnzoHcQcacDmkiaggnPHcVTW6e5bPkNiV5YQLSMxDdMvgVFAVzc6562M

fotokopje e dokumentit te identifikimit , një fotokopje të diplomës.

Suksese !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *