Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për trajnim për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.
Llojet e mobilitetit:
-Shkëmbimin e stafit ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ për trajnim;
Stafi që mund të aplikojë:
– Staff working in the fields of international cooperation;
– Student/staff mobility (e.g. International Officers, Staff Responsible for Summer Schools, International Recruitment, Strategic Planning, International Career Offices, Erasmus+ KA1, KA2 & KA3 projects;
– Support services offered for international students (Accommodation, IT, Social Engagement Offices, if they work in a close contact with International Students).
Kohëzgjatja:
– 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit (datat 1 – 5 Qershor 2020);
Bursat përfshijnë:
-Kompensimin ditor për stafin (140 EUR në ditë);
-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)
 
Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Dokumentat e nevojshme për aplikim:
– CV (në gjuhën angleze);
– Kopje e Pasaportës;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze);
– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);
– Certifikata e gjuhës së huaj (minimumi niveli B2);
-Vetëdeklarim në jeni shpallur fitues ose keni kryer një bursë shkëmbimi Erasmus+ më parë (nëse po, ku)
-Application form, sipas linkut:
Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për Trajnim klikoni në adresën:
http://www.unitir.edu.al/…/Mobility_Agreement_Training_outg…
*Plani i Mobilitetit për trajnim është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së trajnimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat, i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.
*Stafi, i cili ka kryer më parë mobilitet në këtë universitet, nuk lejohet të aplikojë.
Afati për aplikim: 05 Prill 2020
Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë nga e Hëna në të Enjte ora 10:30 – 11:30 dhe 14:30 – 16:00, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *