Njoftim !
Mbi hapjen e një date provimi për diplomën  për Ciklin e Parë dhe Ciklin e Dytë të studimeve.
Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm Nr. 18 datë 21.02.2019, të Dekanatit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja i cili miraton kërkesen e studentëve dhe vendos datat si më poshtë :
Për Ciklin e Parë data e provimit të Diplomës është 12.03.2019.
Për Ciklin e Dytë data e Provimit të Diplomës është data 26.03.2019.

Leave a Reply