Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr. 70 datë 28.09.2019 të Dekanatit mbi heqjen e provimit të pranimit në Ciklin e Parë të studentëve në degën e Gjuhës Angleze në Fakultetit e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës për vitin akademik 2019-2020.

Leave a Reply