Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Ministres së Arsimit Nr. 108 datë 08.05.2020 “Për shtyrjen e datës së zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për shak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktur nga pandemia e Covid -19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *