Urdhri i Brendshëm nr. 59 datë 25.05.2021 mbi strukturën e rishikuar të vitit akademik 2020-2021
Bashkëlidhur do të gjeni Urdhërin e Brendshëm Nr. 59 datë 25.05.2021, mbi strukturën e rishikuar të vitit akademik 2020-2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *