Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr. 27 datë 19.05.2020, të Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , “ Për organizimin e sezonit të verës dhe mbylljen e vitit akademik 2029-2020, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *