Bashkëngjitur do të gjeni adresën fizike dhe adresën elektronike të Komisionit të Apelimit të Universitetit të Tiranës.

Adresa fizike: Pranë Godinës “Liria” , Qyteti Studenti, Tiranë.
Adresa elektronike: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *