Aktiviteti “Info-Tag” – Dita e informacionit rreth studimit, bursave dhe praktikave