Njoftim për ndjekjen e kursit të gjuhës arabe pranë Universitetit të Kajros, Egjipt

Njoftim për ndjekjen e kursit të gjuhës arabe pranë Universitetit të Kajros, Egjipt

Ambasada e Republikës Arabe të Egjiptit fton të interesuarit (studentë të FGjH-së) të paraqesin kërkesën e tyre pranë zyrave të Dekanatit të FGjH-së për të ndjekur një kurs të gjuhës arabe pranë Universitetit të Kajros, në Egjipt.

 

·         Afati i dorëzimit të kërkesës është data 11 tetor 2018.

·         Të interesuarit duhet të paraqesin edhe një listë notash (nuk ka kufizim dege).

·         Shpenzimet mbulohen nga Universiteti i Kajros, Egjipt.

·         Numri i studentëve që do të përzgjidhen është 2 (dy) dhe një zëvendësues.

 

Kursi zhvillohet në periudhën 4 nëntor deri 2 dhjetor 2018.