Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021 .

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive  për vitin akademik 2020-2021 .

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *