NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TE PARA TË PROGRAMEVE MASTER, MËSUESI DHE KOMUNIKIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË SE, ORARI DHE NDARJA E PËRDITËSUAR E GRUPEVE MËSIMORË JANË TË SHPALLURA TEK KËNDI I NJOFTIMEVE I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES. MESIMI ZHVILLOHET ÇDO TË HËNË 18.30-20.30 DHE ÇDO TË MËRKURË, 19.30-21.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *