NJOFTIM! NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TË PARA TË PROGRAMEVE MASTER, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË SE, ORARI DHE NDARJA E PËRDITËSUAR E GRUPEVE MËSIMORË JANË TË SHPALLURA TEK KËNDI I NJOFTIMEVE I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES. MESIMI ZHVILLOHET ÇDO TË ENJTE 18.30-20.30

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TË PARA TË PROGRAMEVE MASTER, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË SE, ORARI DHE NDARJA E PËRDITËSUAR E GRUPEVE MËSIMORË JANË TË SHPALLURA TEK KËNDI I NJOFTIMEVE I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES. MESIMI ZHVILLOHET ÇDO TË ENJTE 18.30-20.30

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES