Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për programi ciklit dytë të studimit sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018  Miratuar me Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020
Gjithashtu edhe  Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *