NJOFTIM!

Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë Fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 28.03.2020 ora 09:00.
Regjistrimet kanë filluar, afati i fundit është nje javë para datës së caktuar.
Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë, dokument identifikimi , një fotokopje të diplomës dhe nje foto.
Provimi konsiston ne dy faza te cilat zhvillohen brenda ditës :
Me shkrim test gramatikor.
Me gojë duhet përgatitur një libër (250-300 faqe) nga profesioni që keni në gjuhën që do mbroni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *