Njoftim për zhvillimin e konferencës për studentët e Gjuhës Angleze.
Njoftohen të gjithë studentët e Gjuhës Angleze , se në datë 20.06.2018 Departamenti i Anglishtes organizon konferencën me temë:
1st JUNIOR CONFERENCE NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES
Me shumë informacion do ta gjeni në dokumentin bashkëngjitur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *