Njoftim për hapjen e aplikimeve të bursave të mobilitetit në Universitetin Saarland në Gjermani

Njoftim për hapjen e aplikimeve të bursave të mobilitetit në Universitetin Saarland në Gjermani

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland në Gjermani.
Dokumente duhen dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashtë si dhe duhet të dorezohen të skanuara në e-mailin [email protected]

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

erasmus Universitetin Saarland në Gjermani