Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni  Vendimin Nr. 01, datë 04.06.2021, të Komisionit ad-hoc për shpalljen e  listës së kandidatëve për anëtar të komisionit për dhënien  e gradës shkencore ” Doktor ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *