Njoftim !
Procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2020-2021 të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, trojet dhe kategoritë e veçanta, shtetas të huaj, cikli i dytë i studimeve.
Udhëzim Nr.15, datë 26.05.2020, disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 10, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar.

 

Udhëzim Nr. 17, datë 30.07.2019, disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin Nr.10, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë”.

 

Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *