Grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09-26.09.2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Italiane.

Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09-26.09.2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Italiane.