Fillo me një ide – Fito një internship në Bashkinë Tiranë

Njoftim !
“Fillo me një ide – Fito një internship në Bashkinë Tiranë” Thirrja II është projekt i miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 29 datë 03.05.2019.
Të rinj, në fillim të karrierës së tyre profesionale, të cilët kanë përfunduar ciklin e studimeve Bachelor, Master Profesional ose Master Shkencor, të grupmoshës deri në 28 vjeç ftohen të aplikojnë me një koncept për projekt ose studim sipas temave të përcaktuara në këtë thirrje.
Për më shumë informacion klikoni linkun e mëposhtëm ⬇️