Vendimet e KZF-së së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja “Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve për postin e Përgjegjesve të Departamenteve“

Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni Vendimet e KZF-së së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja “Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve për postin e Përgjegjesve të Departamenteve“.