NJOFTIM PER NGRITJEN E KOMISIONEVE TE QENDRAVE TE VOTIMIT (KQV) NE FGJH

NJOFTIM PER NGRITJEN E KOMISIONEVE TE QENDRAVE TE VOTIMIT (KQV) NE FGJH
Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (KZFGJH) shpall thirrjen per vetëkandidim për anëtar të Komisioneve  të Qendrave të Votimit (KQV) drejtuar personelit akademik dhe studentëve të ciklit të parë dhe të dytë.
Vetëkandidimi për anëtar të KQV-ve pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja  mund të kryhet nga  data 07.06.2024 deri më 13.06.2024. Kërkesa (bashkëngjitur modelet)  duhet  të dorëzohet e nënshkruar dhe e skanuar në adresën email të KZFGJH-së: [email protected] dhe më pas do të merret konfirmimi i kandidimit.

1. Format – Kerkese per vetekandidim per anetar ne KQV (personel akademik)⬅️

2. Format – Kerkese per vetekandidim per anetar ne KQV (studente)⬅️