KALENDARI I REGJISTRIMEVE, DOKUMENTACIONI SI DHE PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR KATEGORITË E VECANTA NË CIKLIN E PARË NË IAL PËR VITIN AKADEMIK 2024