202, 8 mars me studentët në FGJH,

8 mars me studentët në FGJH, 9 mars, 2022        

Studentët flasin për barazinë gjinore

”Barazia Grua – Burrë në universitet: Le  të flasin!