Bachelor në Gjuhë Turke në Gjuhë, letërsi dhe Qytetërim