Bachelor në Gjuhën Frënge me drejtim në: Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez Përkthim dhe interpretim Gjuhë dhe komunikim

🎓📚 Përshëndetje i dashur maturant,
Tani është momenti të tregohesh i matur në përzgjedhjen e fakultetit ku do të kryesh studimet e tua.
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja është këtu për të të ofruar mundësi të shkëlqyera akademike.
Në Fakultetin tonë mund të zgjedhësh:
📚 Bachelor në Gjuhën Frënge me drejtim në:
👉Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez
👉Përkthim dhe interpretim
👉Gjuhë dhe komunikim
🔍 Çfarë ofron FGJH:
Bursa për studime jashtë shtetit përmes programeve Erasmus+
Staf akademik të kualifikuar
Klube studentore dhe mbështetje për praktika në arsim, biznes, administratë e jo vetëm
🔍 Jeta Studentore në FGJH:
Një mjedis i ngrohtë dhe mikpritës me shërbime të shumta për studentët.
Këshilli Studentor promovon aktivitete dhe Qendra Multifunksionale është vendi ku ndahen ide dhe zhvillohen veprimtari për zhvillimin akademik dhe personal.
📌 Shërbimet për Studentët:
Zyra e Këshillimit të Karrierës
Zyra e Trajnimeve dhe Inovacionit Pedagogjik
Qendra e Gjuhëve të Huaja
Dega e Informacionit dhe Teknologjisë (IT)
Zyra e Cilësisë dhe Kurikulave
Zyra e Projekteve
Zyra e Psikologut
🌟 Infrastruktura Moderne:
Laboratorët e Përkthimit: Teknologji moderne për përkthim dhe interpretim simultan
Laboratorët e Mësimdhënies: Mjete dhe metoda pedagogjike të avancuara
Laboratorët e Kërkimit Shkencor: Teknologji dhe burime për kërkime shkencore
Na vizito për të njohur më shumë mbi programet e studimit, ambientet dhe stafin tonë akademik.
📧 Mos hezito të na kontaktosh në çdo moment!
Tel :04 2 452 610
Mirë se të vini në FGJH!