Cikli i Parë i Studimeve Bachelor

Departamenti i Gjuhës Angleze

Bachelor në Gjuhë Angleze

Bachelor në Gjuhë Angleze me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Bachelor në Gjuhë Angleze me profil “Studime Britanike dhe Amerikane”

Departamenti i Gjuhës Italiane

Bachelor në Gjuhë Italiane

Bachelor në Gjuhë Italiane me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Bachelor në Gjuhë Italiane me profil “Gjuhë dhe Komunikim”

Bachelor në Gjuhë Italiane me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Italian"

Departamenti i Gjuhës Frënge

Bachelor në Gjuhë Frënge

Bachelor në Gjuhë Frënge me profil “Gjuhë dhe Komunikim”

Bachelor në Gjuhë Frënge me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez”

Bachelor në Gjuhë Frënge me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Departamenti i Gjuhës Gjermane

Bachelor në Gjuhë Gjermane

Bachelor në Gjuhë Gjermane me profil “Gjuhë dhe Komunikim”

Bachelor në Gjuhë Gjermane me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Gjermanishtfolës”

Bachelor në Gjuhë Gjermane me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Bachelor në Gjuhë Spanjolle me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Hispanik”

Departamenti i Gjuhëve Sllave - Ballkanike

Për gjuhën turke:

Bachelor në Gjuhë Turke

Bachelor në Gjuhë Turke me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Turk”

Bachelor në Gjuhë Turke me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Për  Gjuhën  Ruse:

Bachelor në Gjuhë Ruse

Bachelor në Gjuhë Ruse me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Rus”

Departamenti i Gjuhës Greke

Bachelor në Gjuhë Greke

Bachelor në Gjuhë Greke me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek”

Bachelor në Gjuhë Greke me profil “Përkthim dhe Interpretim”