Cikli i Tretë i Studimeve

Doktoratë në fushën e Shkencave Gjuhësore

Doktoratë në fushën e Letërsi Botërore