Departamenti I Gjuhës Angleze

Departamenti

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I DYTË MASTER I SHKENCAVE, SEMESTRI I, 2022-2023, PËRKTHIM TEKNIK-LETRAR DHE INTERPRETIM

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I DYTË MASTER I SHKENCAVE, SEMESTRI I, 2022-2023, MËSUESI, GJUHË ANGLEZE

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I DYTË MASTER I SHKENCAVE, SEMESTRI I, 2022-2023, GJUHË DHE KOMUNIKIM NDËRKULTUROR DHE TURISTIK

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I TRETË BACHELOR, SEMESTRI I, 2022-2023, GRUPI F,G,H

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I TRETË BACHELOR, SEMESTRI I, 2022-2023, GRUPI C,D,E

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I TRETË BACHELOR, SEMESTRI I, 2022-2023, GRUPI A DHE B

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I PARË BACHELOR, SEMESTRI I, 2022-2023, GRUPI G,H,I

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I PARË BACHELOR, SEMESTRI I, 2022-2023, GRUPI D,E,F

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I DYTË BACHELOR, SEMESTRI I, 2022-2023, GRUPI A,B,C

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, VITI I PARË BACHELOR, SEMESTRI I, 2022-2023 , GRUPI G,H,I

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : SEMESTRI I, VITI AKADEMIK 2022-2023
Më shumë
1 2 3 7

Search For Courses