Departamenti i Gjuhës Italiane

Departamenti

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Frenge, Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Frenge, Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE – Grupi B, Viti III – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE – Grupi A, Viti III – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE – Grupi D, Viti II – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE – Grupi C, Viti II – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE – Grupi B, Viti II – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ITALIANE – Grupi A, Viti II – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Italiane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë
1 2

Search For Courses