Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike

Departamenti

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS Turke, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER MËSUESI– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MESIMOR – Grupi I, Viti III, DEPARTAMENTI I GJUHEVE SLLAVE DHE BALLKANIKE, DEGA E GJUHES TURKE, SEMESTRI I DYTE, Viti akademik 2021-2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MESIMOR – Grupi II, Viti II, DEPARTAMENTI I GJUHEVE SLLAVE DHE BALLKANIKE, DEGA E GJUHES TURKE, SEMESTRI I DYTE, Viti akademik 2021-2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MESIMOR – Grupi 1, Viti II, DEPARTAMENTI I GJUHEVE SLLAVE DHE BALLKANIKE, DEGA E GJUHES TURKE, SEMESTRI I DYTE, Viti akademik 2021-2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MESIMOR – Grupi 1, Viti 1, DEPARTAMENTI I GJUHEVE SLLAVE DHE BALLKANIKE, DEGA E GJUHES TURKE, SEMESTRI I DYTE, Viti akademik 2021-2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Orari i vitit të parë, semestrit I, Master i Shkencave ne te gjitha programet e studimit, Gjuhë Turke për vitin akademik 2021-2022.

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Orari i vitit të parë, semestrit I, Master i Shkencave ne te gjitha programet e studimit, Gjuhë Ruse për vitin akademik 2021-2022.

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses