Dita Studimore“ Sistemet  e përllogaritjes së të dhënave të disertacionit: Statistikat sasiore/cilësore” në datën 2 shkurt

🔔Njoftim

👩🏻‍💻📓 Dita Studimore“ Sistemet  e përllogaritjes së të dhënave të disertacionit: Statistikat sasiore/cilësore” në datën 2 shkurt

✍🏻Në kuadër të zhvillimit të ditëve studimore për doktorantët, në datën 2 shkurt, 2024, zhvillohet Dita studimore me temë “ Sistemet  e përllogaritjes së të dhënave të disertacionit: Statistikat sasiore/cilësore”, me mbështetjen e Agjencisë Universitare të Frankofonisë, AUF, organizuar nga Dega Kërkimit Shkencor FGJH. Ftohen të marrin pjesë studentët e ciklit të tretë doktoraturë e jo vetëm: studentë të Masterit e pedagogë.

👩🏻‍💻Keynote speaker Prof. As. Dr. Eglantina Zyka

📍Salla Argjiro/Biblioteka, FGJH-UT