Forumi IV Kombëtar i Grave Shqiptare Frëngjishtfolëse

Forumi IV Kombëtar i Grave Shqiptare Frëngjishtfolëse

“Arti dhe format e përfshirjes “, 28 shkurt, 2020

Forumi i organizuar në ambjentet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, synoi bashkimin e aktorëve të ndryshëm për të promovuar dialogun dhe shkëmbimet mbi angazhimin përmes artit për gjendjen e grave. Ema Andrea, Esmeralda Selita, Sadik Spahija, etj., ishin disa prej të ftuarve.

 

IV National Forum of French-Speaking Albanian Women

“Art and forms of engagement for women”, March 6, 2020

 

As part of the Spring of Francophonie 2020, with the support of the French Embassy in Albania, the University Agency of Francophone and the Faculty of Foreign Languages of the University of Tirana, on March 6, 2020, the 4th century will take place. Speech at the Forum of Albanian French-Speaking Women. This Forum is intended to bring together diverse stakeholders to promote dialogue and exchange on engagement through art for the condition of women.

The speakers of this edition:

Ms.Ema ANDREA – Actress and professor at the University of Fine Arts.

Ms. Esmeralda SELITA – Professor at the University of Fine Arts; civil society activist.

  1. Sadik SPAHIJA – Sculptor, professor at the University of Fine Arts.

Mrs. Vera ISAKU – Writer, journalist, painter.

Mrs. Elsa Skënderi RAKIPLLARI – Professor at the Faculty of History and Philology, writer.

Emilia NUSHI- Young painter, student at the Faculty of Medicine, Catholic University