Foto Galeri Takime të Hapura

Foto Galeri Takime të Hapura

Datë 14.12.2022

Prezantimi i Klubeve Studentore

 

Datë 14.12.2022

Aktiviteti “Të bëhesh Mësues”

 

Datë 13.12.2022

Aktiviteti “Ditët e Informimit të studentëve të vitit të II dhe të III

 

 

Datë 12.12.2022

Nënskrimi i marveshjes me Kompanine “Deloitte”

Organizimi i “Info-session Kompania Deloitte”.

 

Datë 17.10.2022 – 21.10.2022

Aktiviteti “Java e Orientimit për Studentët e Rinj”

 

Datë 17.10.2022 – Mirëseardhja në Fakultet

 

Datë 18.10.2022

 

Datë 19.10.2022

 

Datë 20.10.2022

 

Datë 21.10.2022

 

Datë 26.09.2022

Aktiviteti “Dita Evropiane e Gjuhëve”

 

Datë 20.09.2022

Aktiviteti “Ditët e Informimit të Programeve Master FGJH”