Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin South West Neofit Rilski, Bullgari

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës,në Universitetin South West Neofit Rilski, Bullgari.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Percjellje informacioni mbi mundesine e aplikimit per bursa ne kuader te programit Erasmus+ ne Universitetin South West Neofit Rilski, Bullgari