Kalendari i Trajnimeve

Kalendari i Trajnimeve

 

Më poshtë gjendet kalendari i trajnimeve me 1, 2 dhe 3 kredite për muajin Tetor 2023:

Trajnimet do të zhvillohen si trajnim i drejtpërdrejtë ose trajnim në distancë (online).

  • Çdo modul me 1 kredit, i barazvlefshëm në 18 orë trajnim (trajnim, përgatitje dhe përpunim
    njohurish).
  • Çdo modul me 2 kredite, i barazvlefshëm në 36 orë trajnim (trajnim, përgatitje dhe përpunim
    njohurish).
  • Çdo modul me 3 kredite, i barazvlefshëm në 54 orë trajnim (trajnim, përgatitje dhe përpunim
    njohurish).
WordPress Tables Plugin