Kanë filluar regjistrimet për Modulet e Trajnimit

📌Je 👩‍🏫👨‍🏫mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit?
📝Regjistrohu në një ose disa nga modulet tona të trajnimit në linkun: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/TrajnimeMesues?SelectedQyteti&SelectedFushaModul&SelectedAgjensia=2102&item&fbclid=IwAR3gh5IIr3x9D_Ivxm1mzbI7FSMnZWz3Hk7ghgXgeox6J4i5jkoA9PKdDtg