Komunikim në fushën e Informatikës

Mësimi i gjuhës së huaj në fushën e informatikës është i rëndësishëm për të përgatitur profesionistët e teknologjisë të komunikojnë në një mjedis ndërkombëtar dhe për të bashkëpunuar me kolegët dhe klientët e huaj.

Gjuha e huaj është një mjet i rëndësishëm për të përparuar në karrierën e teknologjisë dhe për t’u  përshtatur në një botë të globalizuar.