Komunikim për Call Center

Mësimi i gjuhës së huaj për komunikimin në call center është i rëndësishëm për të përgatitur agjentët e call center për të komunikuar me klientët dhe për të ofruar shërbim të kualifikuar dhe efikas.   

Ky kurs përgatit agjentët e call center për të komunikuar me klientët në mënyrë efikase dhe të kujdesshme në gjuhën e huaj. Gjuha dhe aftësitë e komunikimit janë çelësi për ofrimin e një shërbimi të cilësisë së lartë në një call center.