Konkursi “Studentët flasin nëpërmjet artit për dhunën ndaj grave”

🏫Më datë 08.03.2023, ora 12:00 u zhvillua ceremonia e dhënies së çmimeve në kuadër të konkursit “Studentët flasin nëpërmjet artit për dhunën ndaj grave”, ekspozita me punimet e studentëve të FGJH-së, ku punimi më i mirë u vlerësua studenti: 🥇Sejdi Shabani.
Punimet e Ledjana Zeqaj dhe Rozalinda Bengasit u vlerësuan me çmimin e dytë dhe të tretë.