Kontaktet e Administrates

Kryesekretare

Sekretare Mësimore Bachelor në Gjuhë Angleze

Sekretare Mësimore Bachelor në Gjuhë Gjermane, Greke, Frënge

Sekretare Mësimore Bachelor në Gjuhë Italiane, Ruse, Turke, Spanjolle

Sekretari Mësimore

• Master Shkencor në Përkthim Teknik-Letrar, • Master Shkencor në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik; • Master Profesional në Përkthim

Sekretari Mësimore

Master Shkencor në Mësuesi (të gjitha gjuhët)

INFORMACIONI KONTAKT

MBROJTJA E GJUHËVE KONTAKT